1. ช่วงระยะเวลาการแลกสตาร์ 2 ครั้งภายใน 1ปี

  สตาร์ที่สะสมตั้งแต่ มกราคมถึงมิถุนายน สามารถนำมาแลกได้ภายในวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม (GMT+8)

  สตาร์ที่สะสมตั้งแต่ กรกฎาคมถึงธันวาคม สามารถนำมาแลกได้ภายในวันที่ 1 - 31 มกราคม (GMT+8)

 2. สมาชิกจะต้องนำ12สตาร์มาแลกภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด หากเกินระยะเวลาที่กำหนดสตาร์ที่ไม่ได้นำมาแลกจะถือว่าหมดอายุโดยอัตโนมัติ
 3. สมาชิกสามารถนำสตาร์มาแลกได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทางผู้จัดการ VIP จาก12BETจะทำการติดต่อกลับไปทางสมาชิกภายใน 7 วันทำการเพื่อยืนยันข้อมูล
 4. ราคารวมของทริปจะขึ้นอยู่กับวันและเวลาเดินทางที่สมาชิกเลือกเอาไว้
 5. สมาชิกจะต้องยินยอมมอบข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้รายละเอียดในการทำการจองที่พัก
 6. ทาง12BETจะทำการจองทริปท่องเที่ยวไว้สำหรับ2ท่าน 1 ที่สำหรับสมาชิก และอีก1ที่สำหรับบุคคลที่สมาชิกเรียนเชิญ
 7. ทางสมาชิกจะต้องทำการจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองหลังจากนั้น12BETจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกหลังจากได้รับใบเสร็จยืนยันการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว โดยราคาตั๋วเครื่องบินสูงสุดที่12BETจะเครดิตคืนให้คือ:

  ทริปภายในประเทศ 5,000 บาท ต่อ ผู้เดินทาง 1 ท่าน

  ทริปภายในทวีปเอเชีย 15,000 บาท ต่อ ผู้เดินทาง 1 ท่าน

  ทริปนอกทวีปเอเชีย 40,000 บาท ต่อ ผู้เดินทาง 1 ท่าน

 8. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องวีซ่าด้วยตัวเอง
 9. ประกันการเดินทาง, ค่าอาหาร, และไกด์ จะไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ โดย12BETจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะรถรับ-ส่งจากสนามบินไปยังที่พัก, โรงแรมที่พัก และตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
 10. ทริปที่แลกในระดับตั้งแต่ 5 สตาร์ขึ้นไปนั้นสามารถเคลมค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ ทริปที่แลกในระดับตั้งแต่ 4 สตาร์ลงมา สามารถเคลมได้เฉพาะ ตั๋วเข้าชม ที่พัก สินค้าที่ระบุไว้ เป็นต้น สำหรับตั๋วเที่ยวบินและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆ ไม่รวมในแพคเก็จ
 11. นการแลกสตาร์ จะถือว่าสมาชิกยินยอมเงื่อนไขของ12BETทั้งหมดและ12BETมีสิทธิ์ในการใช้รูปภาพ, วีดีโอ ที่สมาชิกส่งมอบมาให้เพื่อการโฆษณา
 12. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของสมาชิกหลังจากที่ได้รับการยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งแล้ว
 13. สตาร์, สินค้า และแพ็คเกจการเดินทางไม่สามารถคืนหรือนำมาแลกเป็นเงินสดได้
 14. เงินเดิมพันฟรีที่ผู้โชคดีได้รับมีเงื่อนไขต้องนำมาเทิร์นโอเวอร์ให้ครบ 1 เท่าในหน้าเดิมพันประเภทใดก็ได้ของ12BETก่อนจึงจะสามารถขอถอนเงินดังกล่าวได้
 15. 12BETมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า,โรงแรมที่พัก หรือแพ็คเกจการเดินทาง หากเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ12BET เช่นสภาพอากาศ, ภัยธรรมชาติ หรืออื่นๆ
 16. 12BETจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่สมาชิกไม่สามารรถเดินทางเดินทางตามระยะเวลาที่แจ้งเอาไว้ หรือในกรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ
 17. 12BETจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือสูญหายใดๆในระหว่างทริป
 18. 12BETมีสิทธิ์ในการยกเลิก, เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาทั้งกับสมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิกบางท่าน โดยยึดหลัก ข้อกำหนดเงื่อนไขและกติกามาตราฐาน ของ12BET เป็นหลักในการตัดสินและบังคับใช้